Paragnost - helderziende

.
Egon
mediums.nl
NL (90 cpm)
0909 - 19 19

BE (150 cpm)
0903 - 416 42
 
 
Blog
 
Intradimensions website
 

Een helderziende of paragnost is iemand die door middel van buitenzintuiglijke
waarneming informatie ontvangt uit het Grote Bewustzijnsveld -in de Indiase
cosmologie Akasha genoemd. Afhankelijk van de geaardheid van de
helderziende kan de informatie worden omgezet in beelden en/of geluiden of
bestaan uit de ogenblikkelijke kennis van het verloop van bepaalde situaties in
het leven van de personen waarmee de telepaat/helderziende/paragnost in
verbinding treedt. In het Engels zal een helderziende/paragnost zichzelf meestal
'psychic medium' of kortweg 'psychic' noemen. De term medium kan in de
Nederlandse taal tot verwarring leiden doordat mensen ervan uitgaan dat een
medium per definitie met overledenen communiceert. Dat is echter niet per se
het geval. Sensitieven die zich daarmee inlaten vallen onder de noemer
spiritistisch medium.

 

Paragnost

Een paragnost (helderziende,telepaat, remote viewer) ontvangt tijdens een sessie
via buitenzintuigelijke waarneming informatie over de levenssituatie van de persoon
waarmee hij/zij in verbinding treedt.


Paragnosie

Het Griekse woord Gnosis betekent kennis. Paragnosie is dan Paranormale kennis,
ofwel: informatie die is uitgewisseld buiten de 'normale' zintuiglijke kanalen om.
Paragnosie is de verzamelterm voor processen als telepathie, helderziendheid,
helderhorendheid, psychoscopie, paragnosties dromen, enz.


Remote viewing

Remote viewing is simpel vertaald: op afstand toekijken.Het is een mentale faculteit
die een waarnemer ('ziener' genoemd in die context) in staat stelt een bepaald doel
te beschrijven (of details ervan) dat voor de gewone zintuigen verborgen blijft door
afstand, tijd of afscherming. Zo kan een 'ziener' bijvoorbeeld gevraagd worden een
locatie te beschrijven aan de andere kant van de wereld, die hij of zij nog nooit
heeft bezocht; of aan een 'ziener' kan worden gevraagd een gebeurtenis te beschrijven
die lang geleden heeft plaatsgevonden; of een voorwerp te beschrijven dat zich in een
verzegelde ruimte bevindt; of ook om een persoon of activiteit te beschrijven zonder
dat wordt verteld wie of wat het 'doel' is -zelfs geen naam of bestemming.
Door deze uitleg wordt duidelijk dat 'zien op afstand' onder de noemer
parapsychologische verschijnselen valt, zoals ook het geval is voor helderziendheid
of telepathie.